Běžiliška je mladé nakladatelství originálních a autorských knih pro děti, s důrazem na kvalitní textové, výtvarné i řemeslné zpracování.

JAK FUNGUJEME

Produkce Běžílišky je založena na úzké spolupráci autorů a redakce – knihy vznikají (jak naneštěstí není zvykem v leckterém velkém nakladatelství) jako společné dílo autora textu, ilustrací i sazby a kniha vychází v podobě, na které se všichni autoři shodnou.

Kromě důrazu na kvalitní provedení je naším cílem nevsázet na osvědčené trumfy, ale objevovat a experimentovat – namísto reprintů nebo různých nastavovaných edičních řad vytváříme prostor pro originální autorské projekty, které a priori neslibují kasovní trhák.

Jakkoli není naším cílem najít úspěšnou tvůrčí dvojici a každý rok jí vydat dva tituly, dokud to trh utáhne, není naše produkce zároveň sérií výstřelů do prázdna; chceme vytvořit dlouhodobě fungující a redakčně konzistentní projekt, který bude dlouhá léta sytit hlad čtenářů po kvalitní dětské literatuře a zároveň stále přicházet s něčím novým a originálním.

PRO AUTORY

Máte-li nápad, námět, nebo byste třeba chtěli něco oilustrovat anebo otextovat, ozvěte se nám na e-mail info@beziliska.cz a zkusíme se domluvit. Ale pozor, jsme nadmíru vybíraví a náš vkus je poněkud vyhraněný...