Finančně nás výrazně v roce 2016 podpořil pan Filip Král částkou, která pokryje značnou část výrobních nákladů chystané knížky Petra Borkovce a Andrey Tachezy O čem sní. Velice děkujeme a podpory naší práce si nesmírně vážíme!

Studio Cirkus Čakovice podpořilo naši činnost bezplatnou realizací našich nových webových stránek a vytvořením informačního a účetního systému pro naše nakladatelství. Děkujeme, naše každodenní práce s distribucí a fakturací je díky nim mnohem jednodušší!

V našich začátcích nám velice pomohlo nakladatelství Hogrefe – Testcentrum, které převzalo administrativní stránku vydání našich prvních knih, takže jsme se mohli v obtížném startu soustředit na knižní práci a nemuseli řešit mnoho formálních úkolů, spojených s vydavatelskou činností. Nakladatelství nadále odebírá větší množství našich knížek pro své klienty a partnery. Děkujeme!

Naše nakladatelství je nejen podnik neziskový, ale většinu jeho provozu realizujeme bez nároku na odměnu. Děkujeme všem, kdo naši práci podporují, i díky nim můžeme poskytnout autorům alespoň trochu slušné honoráře a držet ceny našich knih v mezích čtenářům dostupných. Děkujeme!