Miroslav Klíma

Básník, textař, reklamní copywriter a hráč na akordeon v pražské bigbeatové formaci Schodiště.

Tři desítky básní o Praze viděné očima dětského návštěvníka. Ze situací na ulicích, v parcích, na Hradě i v divadle autor vytahuje nečekané souvislosti a komentuje je s překvapivostí vlastní dětem a básníkům.